ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 17 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ НА БАЗІ ОКЗ "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА" ВІДБУДЕТЬСЯ СЕМІНАР "ОРІЄНТИРИ МОЛОДІ В ЛІТЕРАТУРІ : КЛАСИКИ І СУЧАСНИКИ" ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 17 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ НА БАЗІ ОКЗ "ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА" ВІДБУДЕТЬСЯ СЕМІНАР "ОРІЄНТИРИ МОЛОДІ В ЛІТЕРАТУРІ : КЛАСИКИ І СУЧАСНИКИ"

Translate

середа, 11 липня 2018 р.

Модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації


Ефективність молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації значною мірою залежить лише від єдності та скоординованості дій виконавчої влади, місцевого самоврядування і молодіжного представництва.
Міністерством молоді та спорту разом із представниками державного та громадського секторів, місцевого самоврядування, експертами, молодіжними лідерами розроблено модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації, яка була схвалена на засіданні колегії відомства 21 грудня 2017 року та рекомендована до впровадження.
Модель формує новий підхід – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі» та ґрунтується на міжсекторальній взаємодії і враховує територіальні особливості молодіжної роботи відповідно конкретних потреб молоді.
Таким чином, на національному рівні центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію молодіжної політики, є Міністерство молоді та спорту, яке в умовах децентралізації має виконувати такі функції:
 • нормативно-правове забезпечення;
 • формування стратегії розвитку та пріоритетних напрямів молодіжної політики;
 • забезпечення підвищення кваліфікації молодіжних працівників;
 • методична підтримка з урахуванням міжнародного досвіду та кращих практик;
 • фінансування або сприяння в залученні фінансових коштів на реалізацію програм, проектів тощо.
Регіональний рівень має відповідати за реалізацію молодіжної політики в рамках підходів, запропонованих на національному рівні, зокрема в межах Державної програми «Молодь України». На своєму рівні також можуть бути розроблені та ухвалені регіональні програми, орієнтовані на потреби молоді, з урахуванням місцевих особливостей.
Місцевий рівень характеризується тим, що децентралізація передбачає збільшення відповідальності на місцях, перегляд можливостей для реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, відповідно функцій основних гравців.
Пропонуємо структурно-функціональну модель реалізації молодіжної політики на рівні ОТГ, яка зосереджує увагу на тому, що молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіту, працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо.
Для ефективної реалізації молодіжної політики в ОТГ важливо передбачити:
 • необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі її організаційне та фінансове забезпечення;
 • забезпечення діяльності молодіжних центрів і молодіжних працівників;
 • розвиток інститутів громадянського суспільства;
 • міжгалузеву та міжсекторальну взаємодію у молодіжній роботі;
 • оцінювання ефективності молодіжної роботи і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;
 • забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю.
https://decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth

четвер, 5 липня 2018 р.

«Бібліосвіту – 20 років: молодість і креатив»
4 липня 2018 р. фахівці Харківської обласної бібліотеки для юнацтва брали участь у Всеукраїнській відео-конференції «Бібліосвіту» – 20 років: молодість і креатив»: до 20-річчя заснування інформаційного віснику «Бібліосвіт», ініційованої та  організованої колегами Державної бібліотеки України для юнацтва.
 Учасниками відео-конференції були: 
-    -Державна бібліотека України для юнацтва 
-    -Волинська ОБЮ
   - Рівненська ОБМ
   -Кіровоградська ОБЮ ім. Є. Маланюка  
   -Чернігівська ОБЮ 
   -Житомирська ОБЮ  
   - Харківська ОБЮ 
   - Хмельницька ОБЮ
Відкрив захід директор Державної бібліотеки України для юнацтва, 
голова редакційної колегії
 інформаційного віснику Георгій Анатолійович  САПРИКІН.

Наступним спікером була Тетяна Павлівна СОПОВА, заступник директора з науково-методичної роботи ДБУ для юнацтва, відповідальний редактор «Бібліосвіту», яка окреслила в своїй промові «Трохи статистики…і не тільки» статистичні досягнення інформаційного вісника за термін існування – 20 років.Щодо рейтингу популярності електронного видання «Бібліосвіт» – Тетяна Олексіївна ЯКУШКО, заступник директора по роботі з електронними ресурсами, член редколегії вісника, навела також дані з питання користування – на рік 7-8тис. завантажень.