ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ШАНОВНІ КОЛЕГИ! КАЛЕЙДОСКОП ЗНАМЕННИХ ДАТ НА 2019 РІК. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ШАНОВНІ КОЛЕГИ! КАЛЕЙДОСКОП ЗНАМЕННИХ ДАТ НА 2019 РІК. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! ШАНОВНІ КОЛЕГИ! КАЛЕЙДОСКОП ЗНАМЕННИХ ДАТ НА 2019 РІК.

Translate

середа, 11 липня 2018 р.

Модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації


Ефективність молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації значною мірою залежить лише від єдності та скоординованості дій виконавчої влади, місцевого самоврядування і молодіжного представництва.
Міністерством молоді та спорту разом із представниками державного та громадського секторів, місцевого самоврядування, експертами, молодіжними лідерами розроблено модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації, яка була схвалена на засіданні колегії відомства 21 грудня 2017 року та рекомендована до впровадження.
Модель формує новий підхід – від «роботи з молоддю» до «молодіжної участі» та ґрунтується на міжсекторальній взаємодії і враховує територіальні особливості молодіжної роботи відповідно конкретних потреб молоді.
Таким чином, на національному рівні центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію молодіжної політики, є Міністерство молоді та спорту, яке в умовах децентралізації має виконувати такі функції:
 • нормативно-правове забезпечення;
 • формування стратегії розвитку та пріоритетних напрямів молодіжної політики;
 • забезпечення підвищення кваліфікації молодіжних працівників;
 • методична підтримка з урахуванням міжнародного досвіду та кращих практик;
 • фінансування або сприяння в залученні фінансових коштів на реалізацію програм, проектів тощо.
Регіональний рівень має відповідати за реалізацію молодіжної політики в рамках підходів, запропонованих на національному рівні, зокрема в межах Державної програми «Молодь України». На своєму рівні також можуть бути розроблені та ухвалені регіональні програми, орієнтовані на потреби молоді, з урахуванням місцевих особливостей.
Місцевий рівень характеризується тим, що децентралізація передбачає збільшення відповідальності на місцях, перегляд можливостей для реалізації молодіжної політики на місцевому рівні, відповідно функцій основних гравців.
Пропонуємо структурно-функціональну модель реалізації молодіжної політики на рівні ОТГ, яка зосереджує увагу на тому, що молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери відповідальності по роботі з молоддю: освіту, працевлаштування та ринок праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо.
Для ефективної реалізації молодіжної політики в ОТГ важливо передбачити:
 • необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі її організаційне та фінансове забезпечення;
 • забезпечення діяльності молодіжних центрів і молодіжних працівників;
 • розвиток інститутів громадянського суспільства;
 • міжгалузеву та міжсекторальну взаємодію у молодіжній роботі;
 • оцінювання ефективності молодіжної роботи і звітування перед громадою про стан роботи з молоддю;
 • забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського контролю.
https://decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth

четвер, 5 липня 2018 р.

«Бібліосвіту – 20 років: молодість і креатив»
4 липня 2018 р. фахівці Харківської обласної бібліотеки для юнацтва брали участь у Всеукраїнській відео-конференції «Бібліосвіту» – 20 років: молодість і креатив»: до 20-річчя заснування інформаційного віснику «Бібліосвіт», ініційованої та  організованої колегами Державної бібліотеки України для юнацтва.
 Учасниками відео-конференції були: 
-    -Державна бібліотека України для юнацтва 
-    -Волинська ОБЮ
   - Рівненська ОБМ
   -Кіровоградська ОБЮ ім. Є. Маланюка  
   -Чернігівська ОБЮ 
   -Житомирська ОБЮ  
   - Харківська ОБЮ 
   - Хмельницька ОБЮ
Відкрив захід директор Державної бібліотеки України для юнацтва, 
голова редакційної колегії
 інформаційного віснику Георгій Анатолійович  САПРИКІН.

Наступним спікером була Тетяна Павлівна СОПОВА, заступник директора з науково-методичної роботи ДБУ для юнацтва, відповідальний редактор «Бібліосвіту», яка окреслила в своїй промові «Трохи статистики…і не тільки» статистичні досягнення інформаційного вісника за термін існування – 20 років.Щодо рейтингу популярності електронного видання «Бібліосвіт» – Тетяна Олексіївна ЯКУШКО, заступник директора по роботі з електронними ресурсами, член редколегії вісника, навела також дані з питання користування – на рік 7-8тис. завантажень.